h نحوه برخورد داعش با سارقین چگونه است؟!+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نحوه برخورد داعش با سارقین چگونه است؟!+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نحوه برخورد داعش با سارقین چگونه است؟!+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نحوه برخورد داعش با سارقین چگونه است؟!+تصاویر

نحوه برخورد داعش با سارقین چگونه است؟!+تصاویر

نحوه برخورد داعش با سارقین چگونه است؟!+تصاویر

گروه تروریستی داعش دو مرد عراقی را در شهر «تلعفر» این کشور اعدام کرد.

گروه تروریستی داعش دو مرد عراقی را در شهر «تلعفر» در استان «نینوی» در ملاء عام با شلیک گلوله به سر اعدام کرد.

این گروه تروریستی دلیل اعدام این افراد را سرقت عنوان کرده، اما هیچ مدرکی را برای اثبات این اتهام ارائه نداده است.

داعش به صورت روزانه در مناطق مختلف عراق مراسم اعدام انجام می دهد تا در میان مردم این کشور ترس و رعب ایجاد کند.

از یک سال پیش تاکنون شهر تلعفر در شمال عراق در اشغال داعش است و قوانین این گروه تروریستی در این شهر اجرا می شود.

14 آبان 1394