h هواپیمای جاسوسی آمریکا پهپاد RQ 170 / پهپاد چیست ؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

هواپیمای جاسوسی آمریکا پهپاد RQ 170 / پهپاد چیست ؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,هواپیمای جاسوسی آمریکا پهپاد RQ 170 / پهپاد چیست ؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,هواپیمای جاسوسی آمریکا پهپاد RQ 170 / پهپاد چیست ؟

هواپیمای جاسوسی آمریکا پهپاد RQ 170 / پهپاد چیست ؟

هواپیمای جاسوسی آمریکا پهپاد RQ 170 / پهپاد چیست ؟ پهپاد چیست ؟ پهپاد ‌مخفف چیست ؟ هواپیمای جاسوسی آمریکا پهپاد RQ 170

این روزها با به غنیمت گرفتن یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکایی توسط سپاه ، واژه "‌پهپاد" مکرراً به کار می رود و بسیاری می پرسند پهپاد یعنی چه و مخفف چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت ...

عصر ایران : این روزها با به غنیمت گرفتن یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکایی توسط سپاه ، واژه "‌پهپاد" مکرراً به کار می رود و بسیاری می پرسند پهپاد یعنی چه و مخفف چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که "پهپاد"‌ واژه ای است که برای هواپیماهای بدون سرنشین تعریف شده و مخفف "پرنده هدایت پذیر از دور" است که از حروف اول کلمات مذکور ساخته شده است.

20 آذر 1390