h دانلود مستند «تخته سفید»/حاشیه نگاری دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دانلود مستند «تخته سفید»/حاشیه نگاری دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دانلود مستند «تخته سفید»/حاشیه نگاری دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دانلود مستند «تخته سفید»/حاشیه نگاری دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

دانلود مستند «تخته سفید»/حاشیه نگاری دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

دانلود مستند «تخته سفید»/حاشیه نگاری دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب

این مستند که کاری از گروه تولید برنامه «حذف و اضافه» است، ضمن حاشیه نگاری از دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب به بیان مطالبات رهبری از دانشجویان نیز می‌پردازد.

دانلود

9 آبان 1394