h 4 وزیر رانت خوار دردولت روحانی چه می‌کنند⁉️ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

4 وزیر رانت خوار دردولت روحانی چه می‌کنند⁉️,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,4 وزیر رانت خوار دردولت روحانی چه می‌کنند⁉️,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,4 وزیر رانت خوار دردولت روحانی چه می‌کنند⁉️

4 وزیر رانت خوار دردولت روحانی چه می‌کنند⁉️

4 وزیر رانت خوار دردولت روحانی چه می‌کنند⁉️

دولت یازدهم که تا کنون از هیچ راهی برای اتهام زدن به منتقدان خود دریغ نکرده است، این‌بار انگشت اتهام را به طرف چهار تن از وزرای خود چرخاند تا به همه نشان دهد چقدر از نقد و انتقاد استقبال می‌کند

دولت یازدهم که تا کنون از هیچ راهی برای اتهام زدن به منتقدان خود دریغ نکرده است، این‌بار انگشت اتهام را به طرف چهار تن از وزرای خود چرخاند تا به همه نشان دهد چقدر از نقد و انتقاد استقبال می‌کند!

در هفته‌های اخیر، دولتی‌ها و به خصوص رئیس جمهور از عبارات "کاسبان تحریم" برای منتقدان برجام استفاده می‌کردند و معتقد بودند کسانی که با طرح برجام مخالف هستند، از راه تحریم‌ها امرار معاش می‌کنند.

به همین دلیل رئیس جمهور در جمع مردم مازندران با اشاره به اینکه دکان کاسبان تحریم پس از تایید برجام کساد نخواهد شد دست به "بگم بگم" زد و گفت: با شهامت و قدرت با دنیا مذاکره کردیم و تمام حقومان را در مذاکره گرفتیم که در فرصت‌های بعدی این موضوع را توضیح می‌دهم، بعضی سخنان را نشنیده بگیرید تا به موقع جواب آن‌ها داده شود

.

اما "بگم بگم"های دولت یازدهم به رسانه‌های منتقد، نمایندگان منتقد و کلا منتقدان به برجام ختم نمی‌شود؛ دولتی‌ها با هرکسی که حتی در داخل دولت با عملکرد آن‌ها مخالف باشد و انتقادی به آن وارد کند برخورد می کنند و برای آن‌ها "بگم بگم" راه می‌اندازند.

در همین راستا اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور درواکنش به نامه 4 وزیر به رئیس دولت یازدهم، آن‌ها را متهم به رانت خواری کرد و گفت: همه این وزرا در این نامه به دنبال رانت خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند، بعد هم همه‌شان پشیمان شدند؛ چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟

این اظهار نظر محیر العقول مشاور روحانی چند سوال اساسی را برای ما ایجاد می‌کند:

1- اگر این وزرا رانت خوار هستند و ترکان مستنداتی در این خصوص دارد چرا آن را به مراجع قضایی ارجاع نمی‌دهد تا از لحاظ قانونی با وزیران متخلف برخورد شود؟

2- با توجه به اینکه ترکان مشاور رئیس دولت است، چرا این موضوع را تا کنون با رئیس دولت در میان نگذاشته است و چرا روحانی هیچ اقدامی برای برخورد یا برکناری وزیران رانت خوار کابینه نکرده است؟

3- آیا سکوت سایر اعضای هیئت دولت در این زمینه و عدم برخورد با این چهار وزیر رانت خوار، بیان‌گر رانت خوار بودن تمام اعضای هیئت دولت است؟

4- آیا ترکان با این اظهار نظر قصد واردن کردن خدشه به رای و انتخاب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را دارد؟

به راستی هدف ترکان رانت خوار خطاب کردن 4 وزیر منتقد به شرایط اقتصادی کشور چیست؟! مثل اینکه در دولت تدبیر و امید هرکس از وضع موجود در جامعه انتقاد کند و یا هشداری به دولتمردان بدهد به دنبال کاسبی و رانت خواری است.

7 آبان 1394