h صوتی از حضرت امام(ره) که باید مسئولین امروز کشوری بشوند! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

صوتی از حضرت امام(ره) که باید مسئولین امروز کشوری بشوند!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,صوتی از حضرت امام(ره) که باید مسئولین امروز کشوری بشوند!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,صوتی از حضرت امام(ره) که باید مسئولین امروز کشوری بشوند!

صوتی از حضرت امام(ره) که باید مسئولین امروز کشوری بشوند!

صوتی از حضرت امام(ره) که باید مسئولین امروز کشوری بشوند!

خطاب امام خمینی(ره) به مسئولان:بترسید از روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل شود، دیگه فاتحه همه ما را میخوانند.

دانلود

5 آبان 1394