h همسرم از من می‌خواست که حجاب نداشته باشم!! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

همسرم از من می‌خواست که حجاب نداشته باشم!!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,همسرم از من می‌خواست که حجاب نداشته باشم!!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,همسرم از من می‌خواست که حجاب نداشته باشم!!

همسرم از من می‌خواست که حجاب نداشته باشم!!

زن جوان وقتی دید كه شوهرش از او می خواهد حجاب نداشته باشد، به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاض گفت: آقای قاضی شوهرم از من می خواهد حجابم را رعایت نكنم و در مقابل مردان غریبه بدون روسری و حجاب باشم. در صورتیكه این موضوع اصلا برای من قابل تحمل نیست و نمی توانم به حرف های شوهرم گوش كنم.

وی افزود:سال هاست كه ما سر این موضوع با هم جنگ و دعوا داریم و من دیگر نمی توانم به خواسته های شوهرم عمل كنم. او هم اصلا حاضر نیست كوتاه بیاید و همیشه با من دعوا می كند. هر بار كه مهمان به خانه ما می آید و من حجابم را رعایت می كنم باید كلی با شوهرم دعوا كنم و با هم جر و بحث داشته باشیم. برای همین دیگر تحمل این وضعیت را ندارم و می خواهم برای همیشه از شوهرم جدا شوم.

بعد از صحبت های این زن قاضی شوهر او را هم به دادگاه احضار كرد تا پس از شنیدن صحبت های او در باره این پرونده تصمیم گیری كند./باشگاه خبرنگاران

5 آبان 1394