h روزنامه «اسرائیل هیوم» افشا کرد:برنامه سایبری رژیم صهیونیستی برای دانشجویان ایرانی! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

روزنامه «اسرائیل هیوم» افشا کرد:برنامه سایبری رژیم صهیونیستی برای دانشجویان ایرانی!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,روزنامه «اسرائیل هیوم» افشا کرد:برنامه سایبری رژیم صهیونیستی برای دانشجویان ایرانی!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,روزنامه «اسرائیل هیوم» افشا کرد:برنامه سایبری رژیم صهیونیستی برای دانشجویان ایرانی!

روزنامه «اسرائیل هیوم» افشا کرد:برنامه سایبری رژیم صهیونیستی برای دانشجویان ایرانی!

روزنامه «اسرائیل هیوم» افشا کرد:برنامه سایبری رژیم صهیونیستی برای دانشجویان ایرانی!

رژیم اسرائیل قصد دارد در راستای پروژه‌ای فعالیت ایرانیان و اقدامات ضد صهیونیستی آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر گیرد

رژیم اسرائیل در راستای پروژه‌ای به نام «هداسا» دانشجویان اسرائیلی فارسی زبان را به رصد فعالیت‌های اینترنتی در ایران به ویژه شبکه‌های اجتماعی وا خواهد داشت.

به نوشته روزنامه «اسرائیل هیوم» «دانیل برانوسکی» مدیر این پروژه در این زمینه گفت: «موضع ایران بیشترین اهمیت را در بین موضوعات داخلی و بین‌المللی دارد.»

بر اساس این گزارش، قرار است در این پروژه دانشجویان اسرائیلی ایرانی تبار که با فضای داخلی و بین‌المللی این کشور آشنا هستند مشغول به فعالیت در این زمینه شوند.

این دانشجویان قرار است با حضور در شبکه‌های اجتماعی تحرکات ضد یهودی، سرمایه گذاری ایران در اقدامات خرابکارانه و سرکوب اقلیت‌های دینی را در ایران رصد کنند.

مدیر این پروژه در این باره گفت: «نیاز است ما همگی نگران این موضوع باشیم که ایران بدون هیچ هزینه‌ای و پاسخگویی به خانواده بین‌الملل برگشت. رسیدگی به موضوع ایران به عنوان یک دانشجوی اسرائیلی از مهمترین اولویت‌های داخلی و بین‌المللی ما است.»/فارس

3 آبان 1394