h محافظ احمدی نژاد در سوریه شهید شد + عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

محافظ احمدی نژاد در سوریه شهید شد + عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,محافظ احمدی نژاد در سوریه شهید شد + عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,محافظ احمدی نژاد در سوریه شهید شد + عکس

محافظ احمدی نژاد در سوریه شهید شد + عکس

محافظ احمدی نژاد در سوریه شهید شد + عکس روز گذشته عبدالله باقری از محافظین قدیمی و ویژه دکتر محمود احمدی نژاد که سالها از جان ایشان محافظت می کرد, در  درگیری های اخیر در سوریه به شهادت رسید.
1 آبان 1394