h مرکل : اسلام برای آلمان خطری ندارد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مرکل : اسلام برای آلمان خطری ندارد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مرکل : اسلام برای آلمان خطری ندارد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مرکل : اسلام برای آلمان خطری ندارد

مرکل : اسلام برای آلمان خطری ندارد

مرکل : اسلام برای آلمان خطری ندارد
"ما به افرادی که به اینجا می آیند از روز نخست می گوییم اینجا قوانین و قواعد زندگی مشترک در جریان است که آنها نیز باید این قواعد و قوانین را رعایت کنند."
مرکل: اسلام تهدیدی برای آلمان نیست/ پناهجویان باید مساوی بودن حقوق زنان و مردان را قبول کنندآنگلا مرکل صدراعظم (نخست وزیر) آلمان گفت که اسلام تهدیدی برای آلمان نیست.
به گزارش عصرایران، آلمان هم اکنون با مسئله بزرگی به نام پذیرش نزدیک به یک میلیون پناهجوی از خاورمیانه روبه رو است. اکثر مطلق این پناهجویان از کشورهای سوریه و عراق و مسلمان هستند. مرکل در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد گفت: اینکه اکثریت پناهجویان در آلمان، مسلمان هستند؛ نباید کسی را بترساند. وی تاکید کرد که آلمان یک کشور قانون مدار است که برپایه اقتصاد بازار، آزادی دین و آزادی ابراز نظر استوار است. صدراعظم آلمان ادامه داد: ما به افرادی که به اینجا می آیند از روز نخست می گوییم اینجا قوانین و قواعد زندگی مشترک در جریان است که آنها نیز باید این قواعد و قوانین را رعایت کنند. آلمان نمی تواند جایی برای حمایت از آنها شود مگر در این وضعیت. مرکل ادامه داد: پناهجویان باید مساوی بودن حقوق زن و مرد در آلمان را بپذیرند. وی افزود: پناهجویان باید بدانند که دولت در آلمان این گونه نیست که بتوان از طریق رشوه نتیجه مناسب را دریافت کرد. معتقدم که اکثریت پناهجویان احترام به این موضوع را یاد می گیرند.
22 مهر 1394