h حمله ایرانیان به اینستاگرام پادشاه سعودی/تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حمله ایرانیان به اینستاگرام پادشاه سعودی/تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حمله ایرانیان به اینستاگرام پادشاه سعودی/تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حمله ایرانیان به اینستاگرام پادشاه سعودی/تصاویر

حمله ایرانیان به اینستاگرام پادشاه سعودی/تصاویر

حمله ایرانیان به اینستاگرام پادشاه سعودی/تصاویر

در پی کشته شدن جمع کثیری از حجاج ایرانی در فاجعه منا بر اثر بی کفایتی دولت آل سعود، کاربران ایرانی اینستاگرام در حرکتی اعتراض آمیزبه صفحات ملک سلمان و ولی عهد عربستان هجوم بردند.

به نقل از ناب نیوز در فاجعه خونین منا که روز گذشته بر اثر بی کفایتی و بی مسئولیتی دولت آل سعود و حاکمان وهابی رخ داد، هزاران نفر از حجاج کشته و مجروح شدند که بیش از ۱۳۰ تن از کشته شدگان، حجاج ایرانی بودند.

در پی این حادثه کاربران ایرانی در اینستاگرام با جملات اعتراض آمیز و شعارهای مرگ بر آل سعود به صفحات ملک سلمان و محمدبن نایف، ولیعهد عربستان هجوم بردند.

حضور کاربران ایرانیاینستاگرام در صفحه ملک سلمان به قدری انبوه و گسترده بود که موجب بسته شدن صفحه این شاه سعودی شد.

812219306_94766

812226571_70303

814401351_31250

814434124_30224
4 مهر 1394