h گشت و گذار وزیرخارجه اسپانیا در اصفهان + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

گشت و گذار وزیرخارجه اسپانیا در اصفهان + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,گشت و گذار وزیرخارجه اسپانیا در اصفهان + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,گشت و گذار وزیرخارجه اسپانیا در اصفهان + تصاویر

گشت و گذار وزیرخارجه اسپانیا در اصفهان + تصاویر

گشت و گذار وزیرخارجه اسپانیا در اصفهان + تصاویر «خوزه مانوئل گارسیا» وزیر امور خارجه اسپانیا روز سه شنبه به همراه وزرای راه و شهرسازی – صنعت و انرژی و گردشگری اسپانیا در راس یک هیأت هفتاد نفره متشکل از مقامات و دست اندرکاران امور اقتصادی این کشور روز سه شنبه از اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری اصفهان بازدید کردند.
19 شهریور 1394