h بنزهای مشایعت کننده پادشاه عربستان + عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بنزهای مشایعت کننده پادشاه عربستان + عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بنزهای مشایعت کننده پادشاه عربستان + عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بنزهای مشایعت کننده پادشاه عربستان + عکس

بنزهای مشایعت کننده پادشاه عربستان + عکس

بنزهای مشایعت کننده پادشاه عربستان + عکس ملک سلمان پادشاه عربستان به آمریکا رفته اما پیش از ورودش به واشنگتن در فرودگاه، این بنزها منتظرش بودند تا بعد از حرکت پشت سرش به راه بیفتند.
بنزهای در انتظار سلمان در آمریکا (عکس)
15 شهریور 1394