h مرگ بر آمریکا دوباره بر سفارت آمریکا نقش بست + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مرگ بر آمریکا دوباره بر سفارت آمریکا نقش بست + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مرگ بر آمریکا دوباره بر سفارت آمریکا نقش بست + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مرگ بر آمریکا دوباره بر سفارت آمریکا نقش بست + تصاویر

مرگ بر آمریکا دوباره بر سفارت آمریکا نقش بست + تصاویر

مرگ بر آمریکا دوباره بر سفارت آمریکا نقش بست + تصاویر
ظهر یکشنبه شعار مرگ بر آمریکا از دیوار های سفارت سابق آمریکا پاک شد، در پی این خبر و بازتاب های امروز بعد از ظهر طی اقدامی این شعار بار دیگر به دیوار های این مکان بازگشت.
 
12 شهریور 1394