h پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا2015 + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا2015 + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا2015 + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا2015 + تصاویر

پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا2015 + تصاویر

پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا2015 + تصاویر شعارهای مرگ بر آمریکا از دورتادور دیوار لانه جاسوسی پاک شد. در روزهای اخیر اتفاق جالب توجهی که در سطح شهر تهران افتاده، پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا از دیوار های شهر است. البته صبح امروز این عملیات پاک سازی به دیوارهای سفارت سابق آمریکا (لانه جاسوسی) نیز رسید و شعارهای مرگ بر آمریکا از دورتادور دیوار سفارت پاک شد. گفتنی است این شعارها در هفته های گذشته بر روی دیوار لانه جاسوسی و دیگر نقاط تهران نوشته شده و به اصطلاح مرگ بر آمریکای 2015 است.
پاک کردن شعار مرگ بر آمریکا در تهران +عکس پاک کردن شعار مرگ بر آمریکا در تهران +عکس پاک کردن شعار مرگ بر آمریکا در تهران +عکس
9 شهریور 1394