h سفارت ایران در لندن + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سفارت ایران در لندن + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سفارت ایران در لندن + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سفارت ایران در لندن + تصاویر

سفارت ایران در لندن + تصاویر

سفارت ایران در لندن + تصاویر مراسم بازگشایی و فعالیت کامل سفارت ایران در لندن پیش از ظهر روز یکشنبه برگزار شد.
3 شهریور 1394