h چند درصد از مردم ایران بی سوادند؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

چند درصد از مردم ایران بی سوادند؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,چند درصد از مردم ایران بی سوادند؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,چند درصد از مردم ایران بی سوادند؟

چند درصد از مردم ایران بی سوادند؟

بانک مرکزی با انتشار گزارشی اعلام کرد:‌ ۱۱.۲ درصد از افراد شش ساله و بالاتر بیسواد هستند. بانک مرکزی طی گزارشی، خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1393 را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: توزیع افراد خانوارها برحسب گروه‌های سنی نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، 7.0 درصد از افراد خانوارها «5 سال و کمتر»، 6.3 درصد«10-6سال»، 6.8 درصد«15-11سال»، 7.6 درصد «20-16سال»، 7.6درصد «20-16 سال»، 20.2درصد«30-21سال»، 29.9 درصد «50-31سال»و 22.2 درصد «51 سال و بیشتر» سن داشته‌اند.

توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها بر حسب میزان سواد در سال 1393 نشان می‌دهد که 11.2 درصد «بی‌سواد»، 1.5 درصد قادر به «خواندن و نوشتن نیستند»، 21.4 درصد دارای «تحصیلات ابتدایی»، 43.4 درصد دارای«تحصیلات راهنمایی و متوسطه» و 22.5 درصد دارای «تحصیلات دانشگاهی» بوده‌اند.

علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی نیز با اشاره به اینکه 20 میلیون نفر بیسواد مطلق و کم سواد که سطح سواد آنها تا دوره ابتدایی است، در کشور داریم، گفت:کودکان کار، کودکان معلول و بد سرپرست و بی سرپرست بیشتر از چرخه تحصیل باز می‌مانند.9 میلیون و 719 هزار نفر بیسواد مطلق در کل کشور داریم که از این تعداد 3 میلیون و 456 هزار نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال هستند و حدود 6 میلیون نفر بالای 50 سال هستند که هم‌اکنون در برنامه‌های آموزشی این گروه در اولویت قرار ندارند البته این افراد اگر تمایل داشته باشند برنامه‌های سوادآموزی را برای آنها خواهیم داشت اما اینگونه نیست که ما به سراغ آنها برویم.

وی افزود:‌ 11 میلیون کم سواد نیز در کشور داریم که تحصیلات آنها معادل دوره ابتدایی است، 7.5 میلیون نفر از این افراد زیر 50 سال هستند که می‌توانند برگشت به بیسوادی داشته باشند و به جمعیت 3 میلیون و 456 هزار بیسواد زیر 50 سال اضافه شوند.9 میلیون نفر نیز در کشور وجود دارند که تحصیلات آنها در حد دوره راهنمایی است. حدود 7 میلیون نفر از آنها زیر 50 سال هستند.اولویت ما برای سوادآموزی، باسواد کردن گروه سنی 10 تا 49 سال و حضور آنها در دوره سوادآموزی است. منبع: تسنیم

5 مرداد 1394