h قضیه پارتی کرج و کشتن آن ها + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

قضیه پارتی کرج و کشتن آن ها + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,قضیه پارتی کرج و کشتن آن ها + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,قضیه پارتی کرج و کشتن آن ها + تصاویر

قضیه پارتی کرج و کشتن آن ها + تصاویر

قضیه پارتی کرج و کشتن آن ها + تصاویر شاید این متن به دست شما هم رسیده باشد که : « تو کرج ریختن تو یه پارتی و همه رو قتل عام کردن و تصویرش به دست ما رسیده... » اما حقیقت امر چیز دیگری است.
این عکسها به حمله تروریستی در عراق را نشان می دهد و  ارتباطی با کشور مان ایران ندارد. در این حمله مردان مسلح به ساختمانی در محله زبونه بغداد حمله کرده و حدود 25 زن را به قتل رساندند.
برخی از شایعات که در فضای مجازی منتشر می شوند تنها با هدف تشویش اذهان عمومی به دنبال القای ناامنی در جامعه را دنبال می کنند لذا انتظار می رود تا کاربران ایرانی پس از اطمینان از صحت مطالب دریافتی نسبت به انتشار و دست به دست کرد آن اقدام نمایند.
کشتار مردم در کرج؟ +تصاویر
کشتار مردم در کرج؟ +تصاویر
کشتار مردم در کرج؟ +تصاویر
27 تیر 1394