h فرودگاه مهرآباد فعلا منتقل نمی شود - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فرودگاه مهرآباد فعلا منتقل نمی شود,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فرودگاه مهرآباد فعلا منتقل نمی شود,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فرودگاه مهرآباد فعلا منتقل نمی شود

فرودگاه مهرآباد فعلا منتقل نمی شود

ایلخانی ادامه داد: انتقال فرودگاه مهرآباد و یا حتی کاهش فعالیت های آن بستگی به پیشرفت فیزیکی فازهای فرودگاه حضرت امام دارد و واقعیت این است که در حال حاضر مهرآباد جایگزینی ندارد و حداقل تا دو دهه دیگر در مرکز پایتخت ماندنی است.
به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور؛ فرودگاه مهرآباد دو دهه دیگر به فعالیت های پروازی خود ادامه خواهد داد و اگر هم پروازهای این فرودگاه به جای دیگری منتقل شود، همچنان در این فرودگاه عملیاتی پرواز خواهیم داشت این در حالی است که عده ای از کارشناسان مهرآباد را متهم ردیف اول آلودگی پایتخت و گره ترافیکی مرکز شهر می دانند. از سوی دیگر با گسترش شهر نشینی،‌ مهرآباد در محاصره شهرک های مسکونی قرار گرفته علاوه بر ایجاد آلودگی های صوتی برای همسایگان خود،‌ استرس خطر سقوط جمعیت همسایگان را رها نمی کند. مه آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه مهرآباد پرتردد ترین فرودگاه کشور است، گفت: مهرآباد به عنوان پر ترددترین فرودگاه کشور روزانه بیش از 350 پرواز در آن انجام می شود و  مهرآباد پس از 70 سال فعالیت در صنعت هوانوردی کشور جایگاه ویژه ای دارد. با افزایش میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از فعالیت مهرآباد،  موضوع جابه جایی این فرودگاه و یا انتقال پروازهایش جدی شد اما گزینه ای برای جایگزینی پیرترین فرودگاه کشور پیدا نشد. محمدعلی ایلخانی،‌ مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی در گفت و گو با ایلنا با بیان این انتقال مهرآباد ممکن نیست مگر فاز دوم  فرودگاه حضرت امام به اتمام برسد،‌ گفت: تا کنون راهکارهای زیادی برای کاهش فعالیت فرودگاه مهرآباد و کاهش میزان آسیب های ان به اجرا رسید از جمله تعطیلی این فرودگاه در شب اما این راهکارها نه به عنوان درمان بلکه  به عنوان مسکن های موقتی به کار می روند. وی ادامه داد: می توان مقاصد بیشتر از 500 کیلومتر فاصله از تهران را به فرودگاه حضرت امام منتقل کرد اما راه های دسترسی به این فرودگاه در برابر هزینه بلیت سفرهای داخلی توجیه اقتصادی ندارد و در گام اول باید راه های دسترسی با حمل و نقل عمومی به فرودگاه حضرت امام مهیا شود. ایلخانی ادامه داد: انتقال فرودگاه مهرآباد و یا حتی کاهش فعالیت های آن بستگی به پیشرفت فیزیکی فازهای فرودگاه حضرت امام دارد و واقعیت این است که در حال حاضر مهرآباد جایگزینی ندارد و حداقل تا دو دهه دیگر در مرکز پایتخت ماندنی است.
6 تیر 1394