h 175دقیقه شنا با دستان بسته - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

175دقیقه شنا با دستان بسته,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,175دقیقه شنا با دستان بسته,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,175دقیقه شنا با دستان بسته

175دقیقه شنا با دستان بسته

175دقیقه شنا با دستان بسته
مهدی تراب شناگر بسیجی در عسلویه : به یاد ۱۷۵ غواص شهید با دست بسته ۱۷۵ دقیقه شنا کرد.
 
28 خرداد 1394