h فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان با عنوان «از ژنو تا لوزان» در مسجد الزهرا اراک - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان با عنوان «از ژنو تا لوزان» در مسجد الزهرا اراک,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان با عنوان «از ژنو تا لوزان» در مسجد الزهرا اراک,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان با عنوان «از ژنو تا لوزان» در مسجد الزهرا اراک

فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان با عنوان «از ژنو تا لوزان» در مسجد الزهرا اراک

فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان با عنوان «از ژنو تا لوزان» در مسجد الزهرا اراک

"تصویر از آن این سخنرانی نیست"

منبع: مستضعفین تی وی
منبع تصویر: خبرگزاری دانشجو
18 خرداد 1394