h چندمیلیون کارت اعتباری بانک در ایران صادر شده؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

چندمیلیون کارت اعتباری بانک در ایران صادر شده؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,چندمیلیون کارت اعتباری بانک در ایران صادر شده؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,چندمیلیون کارت اعتباری بانک در ایران صادر شده؟

چندمیلیون کارت اعتباری بانک در ایران صادر شده؟

بانکداری الکترونیک از سال ۸۴ تاکنون توسعه قابل توجهی داشته است به طوری‌که صدور کارت بانک‌ها با رشد سالانه ۴۴.۲ درصد از ۱۱ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۶۴۸ در سال ۸۴ به ۳۱۸ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۸۱۳ کارت رسیده است.
 این آمار در موضوع خودپردازها با رشد متوسط سالانه ۲۹ درصد دنبال شده و تعداد خودپردازها از سه هزار و ۹۴۵ دستگاه در سال ۸۴ به ۳۹ هزار و ۱۲۵ دستگاه در سال ۹۳ رسیده است. رشد پایانه شعب نیز از ۱۰ هزار و ۴۵۵ به ۶۴ هزار و ۱۸۷ نشان دهنده رشد متوسط سالانه ۲۲.۳ درصد است.
بررسی سهم هر یک از انواع کارت‌ها توسط بانک مرکزی نشان می دهد در دوره مورد بررسی کارت برداشت با متوسط سهم ۷۳.۳ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن به ترتیب به کارت خرید یا هدیه، کارت پول الکترونیکی و کارت اعتباری به ترتیتب با ۲۴.۵، ۱.۵ و ۰.۷ درصد سهم اختصاص یافته است.
در کنار توسعه صدور ابزارهای پرداخت الکترونیکی، دسترسی به تجهیزات به عنوان وجه دیگر تبادلات الکترونیک از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بر این مبنا شبکه بانکی کشور به ایجاد بسترهای تبادل الکترونیک پیام‌های مالی اقدام کرده است.
توسعه شبکه خودپردازها و پایانه فروش و ایجاد تحول در پرداخت‌های افراد در کنار توسعه شکه بر خط بانک‌ها و انتقال وجوه بین بانکی از این اقدامات به شمار می‌رود.
بر اساس تحلیل روند، فرایند صدور ابزارها و نصب تجهیزات پرداخت الکترونیکی نشان می دهد در سال ۸۵ تعداد کارت به ازای هر خودپرداز سه هزار و ۱۳۸ عدد بوده اما این نسبت در سال ۹۳ به ۸ هزار و ۱۵۳ رسیده است.
نسبت جمعیت به خودپردازها نیز که در سل ۸۵، ۹ هزار و ۴۴۰ نفر بوده در سال گذشته این نسبت هزار و ۹۹۰ نفر برآورد شده است. همچنین تعداد کارت به ازای هر پایانه شعب در سال ۸۵ هزار و ۴۹۴ عدد بوده در حالی که این نسبت در سال قبل چهار هزار و ۹۶۹ عدد گزارش شده است و نهایتا نسبت جمعیت به پایانه‌های شعب از ۴ هزار و ۴۹۲ نفر در سال ۸۵ به هزار و ۲۱۳ نفر رسیده است.
منبع: تابناک
15 خرداد 1394