h بیشترین گروه های خونی انسان ها - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بیشترین گروه های خونی انسان ها,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بیشترین گروه های خونی انسان ها,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بیشترین گروه های خونی انسان ها

بیشترین گروه های خونی انسان ها

تحقیقات محققان آمریکایی نشان می‌دهد که توزیع گروه‌های خونی به طور کلی تقریبا از ترتیب ذیل پیروی می‌کند:

O مثبت ۳۸ درصد، O منفی هفت درصد، A مثبت ۳۴ درصد، A منفی ۶ درصد، B مثبت ۹ درصد، B منفی دو درصد، AB مثبت سه درصد و AB منفی یک درصد.

نحوه پراکنش و توزیع گروه خونی می‌تواند در بین نژادها و اقوام مختلف متفاوت باشد.

گروه خونی O منفی همیشه اهداکننده است، زیرا با هر گروه خونی دیگری سازگاری دارد و گروه خونی AB مثبت همیشه پذیرنده است، زیرا فردی که دارای این گروه خونی است، می‌تواند از هر یک از گروه‌های دیگر خون دریافت کند.

افراد بالای ۶۹ سال نیمی از نقل و انتقالات خون را به خود اختصاص می‌دهند. با افزایش سن افراد و پیشرفت درمان‌های پزشکی، نیاز به نقل و انتقال خون افزایش می‌یابد.

14 خرداد 1394