h پادشاه عربستان به زیارت خانه کعبه رفت +تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پادشاه عربستان به زیارت خانه کعبه رفت +تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پادشاه عربستان به زیارت خانه کعبه رفت +تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پادشاه عربستان به زیارت خانه کعبه رفت +تصاویر

پادشاه عربستان به زیارت خانه کعبه رفت +تصاویر

پادشاه عربستان به زیارت خانه کعبه رفت +تصاویر پادشاه عربستان که این روزها با حمام خونی که در یمن به راه انداخته، چهره‌ای منفورتر از هر زمان نزد مسلمانان آزادی‌خواه پیدا کرده است، به همراه جمعی از مقامات سعودی شب گذشته وارد مسجدالحرام شد.
خلیج فارس: سلمان بن‌عبدالعزیز آل‌سعود،‌ پادشاه عربستان و شاهزاده محمد بن نایف، ولیعهد شب گذشته، 9 خرداد پس از زیارت مسجدالحرام وارد کعبه شریف شدند. این دو که از عاملان اصلی کشتار مردم بی‌گناه در یمن هستند، اکنون با حضور در کعبه به دنبال راهی برای فرار از گناهانی هستند که روز به روز بر ثقل آن بیشتر می‌شود. %d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b9%d8%a8%d9%87---%d8%b9%da%a9%d8%b3 %d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b9%d8%a8%d9%87---%d8%b9%da%a9%d8%b3 %d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b9%d8%a8%d9%87---%d8%b9%da%a9%d8%b3 %d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b9%d8%a8%d9%87---%d8%b9%da%a9%d8%b3 %d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b9%d8%a8%d9%87---%d8%b9%da%a9%d8%b3 %d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b9%d8%a8%d9%87---%d8%b9%da%a9%d8%b3
11 خرداد 1394