h محافظ وزیر دولت تدبیر و امید دست خبرنگار کرمانی را شکست!+فیلم - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

محافظ وزیر دولت تدبیر و امید دست خبرنگار کرمانی را شکست!+فیلم,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,محافظ وزیر دولت تدبیر و امید دست خبرنگار کرمانی را شکست!+فیلم,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,محافظ وزیر دولت تدبیر و امید دست خبرنگار کرمانی را شکست!+فیلم

محافظ وزیر دولت تدبیر و امید دست خبرنگار کرمانی را شکست!+فیلم

محافظ وزیر دولت تدبیر و امید دست خبرنگار کرمانی را شکست!+فیلم

عصبانیت وزیر در این سفر آنقدر زیاد بود که در هنگام صرف نهار در سازمان جهاد کشاورزی این موضوع به اوج خود رسید و باعث توهین وی به محیط زیست با واژه ” محیط زیست غلط کرده” و “محیط زیست اینجا با آن دادگاهی که حکم داده از کجا آمده اند!” شد.

به گزارش ظهور12 به نقل از آرمان کرمان ؛ در ادامه به یک باره شخص وزیر متوجه دوربین صدا و سیما شد و در یک اقدام نامتعارف از جای خود برخاسته و با صدای بلند خطاب به خبرنگار صدا و سیما گفت: بی خود کرده  کسی که تو را راه داده اینجا و در همین حال فردی که خود  را مسئول حفاظت وزیر  معرفی می کرد در  کمال  بی ادبی  دوربین را به زور از دست تصویربردار گرفت که این اقدام موجب تا مسئول دفتر خبری شهرستان واکنش نشان داده و دوربین را پس بگیرد و به نشانه اعتراض سالن را ترک کند که محافظان و مسئول حفاظت وزیر از رفتن خبرنگاران ممانعت کردند و وقتی که موفق نشدند به پرسنل انتظامی مستقر در  محل گفتند که این خبرنگار را باید بازداشت کنید که در این حال سایر خبرنگارانی که در محل حضور داشتند واکنش نشان داده و اعلام کردند در این صورت همه خبرنگاران را بازداشت کنید و هنگامی که قصد ترک صحنه را داشتند محافظان اقدام به درگیری فیزیکی برای پس گرفتن فیلم دوربین کردند که متاسفانه در این صحنه خبرنگار صدا و سیما از ناحیه دست مجروح شده و همه خبرنگاران حوزه جنوب سفر وزیر را ترک کردند.

...

دانلود

10 خرداد 1394