h واریز 500لیتر بنزین آزاد به کارت های سوخت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

واریز 500لیتر بنزین آزاد به کارت های سوخت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,واریز 500لیتر بنزین آزاد به کارت های سوخت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,واریز 500لیتر بنزین آزاد به کارت های سوخت

واریز 500لیتر بنزین آزاد به کارت های سوخت

واریز 500لیتر بنزین آزاد به کارت های سوخت
 به گزارش مشرق، بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت درباره سهمیه بندی بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومانی گفت: سهمیه بنزین آزاد با دو قیمت لیتری ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی در کارت‌های هوشمند سوخت واریز شده است.
رئیس انجمن جایگاهداران سوخت ایران با اعلام اینکه میزان این سهمیه بنزین آزاد ماهانه ۵۰۰ لیتر برای خودروهای شخصی و عمومی تعریف شده است، تصریح کرد: در کارتهای هوشمند سوختی که هنوز سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی موجود است، امکان برداشت سهمیه بنزین ۱۰۰۰ تومانی وجود ندارد. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه استفاده از سهیمه بنزین ۵۰۰ لیتری بنزین آزاد کارتهای سوخت صرفا با به اتمام رسیدن سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی امکان پذیر است، بیان کرد: از سوی دیگر، امکان خرید بنزین آزاد با استفاده از کارت سوخت جایگاهداران هم فراهم شده است. حاج محمدرضا تاکید کرد: مردم پس از استفاده از سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی با سوخت گیری جدید متوجه واریز ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین آزاد با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی برای بنزین سوپر میشوند.
6 خرداد 1394