h رتبه ایران از نظر تماشاچی لیگ در آسیا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رتبه ایران از نظر تماشاچی لیگ در آسیا,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رتبه ایران از نظر تماشاچی لیگ در آسیا,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رتبه ایران از نظر تماشاچی لیگ در آسیا

رتبه ایران از نظر تماشاچی لیگ در آسیا

در فصل جاری لیگ برتر 240 بازی انجام شد که 6 بازی بدون تماشاگر بود. در 234 بازی با حضور تماشاگران در مجموع یک میلیون و 545 هزار نفر راهی ورزشگاه ها شدند. از این تعداد تماشاگر حدود 813 هزار نفر مربوط به بازی های نیم فصل اول بود  که 53 درصد کل تماشاگران را شامل می شود. میانگین تماشاگر در این فصل 6600 نفر برای هر بازی بود که نسبت به فصل گذشته 600 نفر کاهش یافته است. در لیگ سیزدهم میانگین تماشاگر به ازای هر بازی 7200 نفر ، در لیگ دوازدهم 7700 نفر و در لیگ یازدهم 9300 نفر بوده است. در بین لیگ های آسیایی، لیگ برتر ایران از نظر تماشاگر در رده هشتم قرار می گیرد. لیگ اندونزی با میانگین 26505 در رده اول، لیگ چین با میانگین 18986 در رده دوم، لیگ ژاپن با میانگین 17240 در رده سوم، لیگ استرالیا با میانگین 12514 در رده چهارم، لیگ مالزی با میانگین 10219 در رده پنجم، لیگ عربستان با میانگین 9071 در رده ششم و لیگ کره جنوبی با میانگین 7932 در رده هفتم قرار دارند.
28 اردیبهشت 1394