h باغ وحش ارم +تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

باغ وحش ارم +تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,باغ وحش ارم +تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,باغ وحش ارم +تصاویر

باغ وحش ارم +تصاویر

باغ وحش ارم +تصاویر
باغ وحش ارم تهران در زمینی به وسعت 5 هکتار در کیلومتر 4 اتوبان تهران کرج داخل مجتمع ورزشی تفریحی ارم سبز( پارک ارم) قرار دارد. در حال حاضر تعداد 120 گونه جانوری بومی ایران و دیگر نقاط جهان در قالب گروههای مختلف در باغ وحش نگهداری می شوند.
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
عکس/ باغ وحش ارم
27 اردیبهشت 1394