h بارکشی کشتی نجات برای کمک به یمن +تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بارکشی کشتی نجات برای کمک به یمن +تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بارکشی کشتی نجات برای کمک به یمن +تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بارکشی کشتی نجات برای کمک به یمن +تصاویر

بارکشی کشتی نجات برای کمک به یمن +تصاویر

بارکشی کشتی نجات برای کمک به یمن +تصاویر
بار این کشتی، محموله های بزرگ آرد، برنج،تن ماهی، آب شرب، دارو و... بالغ بر دو هزار و ۵٠٠ تن است. تعدادی از پزشکان متخصص ایرانی و جمعی از خارجیان صلح طلب از? کشورهای کانادا،آلمان و چند کشور دیگر وهمچنین اصحاب رسانهاین کشتی را همراهی می‌کنند.
20 اردیبهشت 1394