h گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در مسجد پای نخل شاهرود - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در مسجد پای نخل شاهرود,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در مسجد پای نخل شاهرود,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در مسجد پای نخل شاهرود

گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در مسجد پای نخل شاهرود

گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در مسجد پای نخل شاهرود

IMG_3662 IMG_3665 IMG_3672 IMG_3673 IMG_3675 IMG_3676 IMG_3682 IMG_3687 IMG_3693 IMG_3694 IMG_3699 IMG_3700 IMG_3701 IMG_3702 IMG_3706 IMG_3707 IMG_3712 IMG_3715 IMG_3718 IMG_3721 IMG_3723 IMG_3740 IMG_3744 IMG_3747 IMG_3748 IMG_3750 IMG_3758 IMG_3760 IMG_3763 IMG_3765 IMG_3772 IMG_3775 IMG_3776 IMG_3777 IMG_3780 IMG_3781 IMG_3792 IMG_3801

12 اردیبهشت 1394