h کیوسک ها به کار تلفن بی رغبت شدند - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کیوسک ها به کار تلفن بی رغبت شدند,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کیوسک ها به کار تلفن بی رغبت شدند,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کیوسک ها به کار تلفن بی رغبت شدند

کیوسک ها به کار تلفن بی رغبت شدند

اغلب افراد به موبایل دسترسی دارند و کمتر از کیوسک‌های تلفن همگانی استفاده می‌کنند به همین دلیل میزان استفاده از تلفنهای همگانی طی سالهای گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

معاون مخابرات استان تهران گفت: برنامه داریم در سال جاری واگذاری کارتهای تلفن را افزایش دهیم البته بسیاری از کیوسک‌ها از ارائه این کارتها استقبال نمی‌کنند.

محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر در سطح استان تهران حدود 31 هزار تلفن همگانی داریم که البته این رقم پیش از این 32 هزار دستگاه بود و به دلیل عدم استقبال مردم از تلفنهای همگانی تا حدی تعداد این تلفن‌ها کاهش یافته است.

وی در عین حال عنوان کرد: اکنون با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه اغلب افراد به موبایل دسترسی دارند و کمتر از کیوسک‌های تلفن همگانی استفاده می‌کنند به همین دلیل میزان استفاده از تلفنهای همگانی طی سالهای گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

اما معاون تجاری مخابرات استان تهران در پاسخ به این سوال که حتی برای افرادی که قصد استفاده از این کیوسکها را دارند دسترسی به کارت تلفن امری دشوار است، توضیح داد: اکنون کارتهای تلفن 5000 تومانی در تمام مراکز مخابراتی توزیع می شوند و برنامه ما آن است که در سال جاری تعداد و واگذاری کارتهای تلفن را گسترش دهیم اما با این وجود همچنان بسیاری از کیوسکهای روزنامه فروشی که اقدام به فروش کارتهای تلفن می‌کردند به دلیل استقبال کم مردم، تمایل چندانی به فروش این کارتها ندارند.

11 اردیبهشت 1394