h 2کشور با 2رئیس جمهور مادام العمر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

2کشور با 2رئیس جمهور مادام العمر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,2کشور با 2رئیس جمهور مادام العمر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,2کشور با 2رئیس جمهور مادام العمر

2کشور با 2رئیس جمهور مادام العمر

2کشور با 2رئیس جمهور مادام العمر روز دوشنبه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در دو کشور اعلام شد و همانگونه که پیش بینی می شد 2 رئیس جمهور با کسب بیش از 90 درصد آرا در سمت خود ابقا شدند. به گزارش عصرایران، عمرالبشیر و نورسلطان نظربایف رؤسای جمهوری سودان و قزاقستان از ربع قرن قبل در راس هرم قدرت قرار دارند و توانستند در انتخاباتی که از قبل نتایج اش مشخص بود پیروز شوند. عمر البشیر - سودان در سودان، عمرالبشیر با کسب 94.5 درصد از کل آرا، برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. این نتیجه ای است که کمیته ملی انتخابات ریاست جمهوری سودان امروز دوشنبه اعلام کرد. احزاب مخالف، این انتخابات را تحریم کرده بودند.
عمر البشیر در یکی از سفرهای استانی در سودان
 
2 رئیس جمهور مادام العمر
براساس این نتیجه، بعد از عمر البشیر با 94.5 درصد از کل آرا، مهم ترین رقیبش، 1.5 درصد از کل آرا و 13 کاندیدای دیگر هر یک کمتر از یک درصد از کل آرا را کسب کردند.
کاخ جمهوری - کاخ ریاست جمهوری در شهر خارطوم پایتخت سودان
 
2 رئیس جمهور مادام العمر
عمر البشیر 71 ساله از ربع قرن گذشته تاکنون در سمت ریاست جمهوری و در راس قدرت در سودان حضور دارد. او علاوه بر ریاست جمهوری، همزمان سمت نخست وزیر را نیز برعهده دارد.
عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان در حال رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
 
2 رئیس جمهور مادام العمر
وی در سال 1989 با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و از آن سال تاکنون در هر دوره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و پیروز شد. البشیر گفته است که در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد. نور سلطان نظربایف - قزاقستان همزمان در کشور دیگری یعنی قزاقستان هم نورسلطان نظربایف به عنوان پیروز انتخابات اعلام شد تا همچنان در مقام ریاست جمهوری باقی بماند.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در حال رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
 
2 رئیس جمهور مادام العمر
براساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات قزاقستان، نور سلطان نظربایف 74 ساله توانست با کسب 97.7 درصد از کل آرا، پیروز انتخابات شود. نظربایف از سال 1989 تاکنون یعنی به مدت 26 قدرت را در قزاقستان در دست دارد.
کاخ ریاست جمهوری - شهر آستانه پایتخت قزاقستان
 
2 رئیس جمهور مادام العمر
نظربایف در این انتخابات با چالش جدی روبه رو نشد و هیچ رقیب جدی نداشت. 2 رقیب او شامل یک مقام غیرمعروف در حزب کمونیست و یک استاندار سابق و هواداران سابق او بودند. نظربایف در سال 1989 رئیس جمهوری خودمختار قزاقستان (زیرمجموعه شوروی) بود و پس از فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، وی در سال 1991 برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و تنها کاندیدا بود.
او در انتخابات سال های 1999، 2005 و 2011 هم شرکت کرد و با کسب اکثریت مطلق آرا، حضور در راس هرم قدرت را تمدید می کرد.
تصویری از نورسلطان نظربایف در تابلوی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان در آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان
 
2 رئیس جمهور مادام العمر
8 اردیبهشت 1394