h معاون وزارت خارجه بریتانیا : رابطه ایران و بریتانیا را به هیچ وجه قطع نمی‌شود ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

معاون وزارت خارجه بریتانیا : رابطه ایران و بریتانیا را به هیچ وجه قطع نمی‌شود !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,معاون وزارت خارجه بریتانیا : رابطه ایران و بریتانیا را به هیچ وجه قطع نمی‌شود !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,معاون وزارت خارجه بریتانیا : رابطه ایران و بریتانیا را به هیچ وجه قطع نمی‌شود !

معاون وزارت خارجه بریتانیا : رابطه ایران و بریتانیا را به هیچ وجه قطع نمی‌شود !

معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، گفت که تحولات اخیر، رابطه دو دولت ایران و بریتانیا را قطع نمی‌کند و بریتانیا همه جنبه‌ها را بررسی کرده است.

به گزارش فارس ، آلیستر برت، معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، به بی‌بی‌سی گفت که تحولات اخیر، رابطه دو دولت ایران و بریتانیا را قطع نمی‌کند و بریتانیا همه جنبه‌ها را بررسی کرده است تا روابط دیپلماتیک دو کشور برقرار باشد.

انگلیس در اقدامی در واکنش به حرکت خودجوش دانشجویان به تسخیر سفارت انگلیس، بطور یکجانبه سفارت خود در ایران را تعطیل کرد.

10 آذر 1390