h فائره هاشمی در لندن + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فائره هاشمی در لندن + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فائره هاشمی در لندن + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فائره هاشمی در لندن + تصاویر

فائره هاشمی در لندن + تصاویر

فائره هاشمی در لندن + تصاویر

پس از انتشار خبري مبني بر حضور ۲ هفته پيش فرزند هاشمي در سفارت انگليس درتهران ،اين خبر با واكنش هاي مختلفي از سوي برخي جريان هاي سياسي روبرو شد.

به گزارش سايت نداي انقلاب،برخي افراد به اصالت اين خبر شك و شبهه وارد كرده و آن را تنها يك خبر سازي ژورناليستي عنوان كردند.

در همين راستا براي نشان دادن عمق فعاليت هاي فائزه هاشمي ۲ قطعه عكس از تردد نامبرده منتشر ميشود.

مکان:خیابان جمهوری- درب جنوبی(مراجعات) سفارت انگلیس
10 آذر 1390