h جانبازان بالای 70درصد شهید حساب می شوند - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

جانبازان بالای 70درصد شهید حساب می شوند,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,جانبازان بالای 70درصد شهید حساب می شوند,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,جانبازان بالای 70درصد شهید حساب می شوند

جانبازان بالای 70درصد شهید حساب می شوند

فتح الله حسینی با اشاره به اینکه جانبازان 70 درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، اظهار کرد: قانون برای آن دسته از جانبازانی که درصد جانبازی آنها بیش از 70 درصد است، مقام شهادت را در نظر گرفته است و پرونده های این افراد به اسم شهید در بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت می‌شود. فتح الله حسینی با اشاره به اینکه جانبازان 70 درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، اظهار کرد: قانون برای آن دسته از جانبازنی که درصد جانبازی آنها بیش از 70 درصد است، مقام شهادت را در نظر گرفته است و پرونده های این افراد به اسم شهید در بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت می‌شود. وی با بیان اینکه درصد جانبازان بر اساس تشخیص هیات پزشکی مشخص می شود، تصریح کرد: تنها جانبازان 70 درصد به بالا تسهیلات خانواده شهداء را دریافت خواهند کرد. عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای افرادی که در اثر آسیب های ناشی از جنگ فوت کنند نیز مقام شامخ شهادت در نظر گرفته می شود که این امر بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی که جانباز 50درصد است فوت کرده و پزشک قانونی تشخیص دهد که این فرد بر اثر عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، تیر یا ترکش جان خود را از دست داده است، وی نیز شهید محسوب می شود. نمایده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان کرد: براین اساس جانبازان زیر 70 درصد بعد از فوت متوفی محسوب خواهند شد. ما نمی توانیم خارج از فرایند قانونی فردی را شهید معرفی کنیم به طور مثال جانباز کمتر از 70 درصد حتی اگر 69 درصد هم باشد و در اثر عارضه ای به جز آسیب وارد شده در جنگ فوت کند شهید محسوب نمی شود. وی با بیان اینکه درصد جانبازان بر اساس تشخیص هیات پزشکی مشخص می شود، تصریح کرد: تنها جانبازان 70 درصد به بالا تسهیلات خانواده شهداء را دریافت خواهند کرد. عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای افرادی که در اثر آسیب های ناشی از جنگ فوت کنند نیز مقام شامخ شهادت در نظر گرفته می شود که این امر بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی که جانباز 50درصد است فوت کرده و پزشک قانونی تشخیص دهد که این فرد بر اثر عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، تیر یا ترکش جان خود را از دست داده است، وی نیز شهید محسوب می شود. نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان کرد: براین اساس جانبازان زیر 70 درصد بعد از فوت متوفی محسوب خواهند شد. ما نمی توانیم خارج از فرایند قانونی فردی را شهید معرفی کنیم به طور مثال جانباز کمتر از 70 درصد حتی اگر 69 درصد هم باشد و در اثر عارضه ای به جز آسیب وارد شده در جنگ فوت کند شهید محسوب نمی شود.

3 اردیبهشت 1394