h وزارت کشور عربستان خدمتکار اندونزيايی گردن زد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وزارت کشور عربستان خدمتکار اندونزيايی گردن زد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وزارت کشور عربستان خدمتکار اندونزيايی گردن زد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وزارت کشور عربستان خدمتکار اندونزيايی گردن زد

وزارت کشور عربستان خدمتکار اندونزيايی گردن زد

وزارت کشور عربستان اعلام کرد يک خدمتکار اندونزيايي که به سبب قتل يک زن عربستاني به مرگ محکوم شده بود، سه شنبه در اين کشور با شمشير گردن زده شد.

وزارت کشور عربستان در بيانيه اي که در خبرگزاري رسمي اين کشور منتشر شد، تصريح کرد سيتي زينب به سبب کشتن نورا المراوبه مجرم شناخته شد. اين زن اندونزي در شهر مدينه در غرب عربستان گردن زده شد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از رياض ،‌ با اعدام اين زن، شمار اعدام ها در عربستان از آغاز سال بر اساس آماري که اين خبرگزاري تهيه کرده است به 60 تن مي رسد.

به نوشته روزنامه اندونزيايي کومپاس ،‌ اين زن در سال 1999 کارفرماي سعودي خود را کشته است .

اين زن اندونزيايي بلافاصله اعدام نشد و مقامات سعودي منتظر ماندند که پسران قرباني به سن قانوني برسند.

پسران قرباني اين حق را داشتند که قاتل مادر خود را عفو کنند و به جاي آن ديه بگيرند .

در آوريل ‌2014، دولت اندونزي يک ميليون و 900 هزار دلار براي جلوگيري از اعدام يکي از خدمتکاران اندونزيايي که به سبب قتل کارفرماي سعودي خود به اعدام محکوم شده بود، پرداخت.

پيش از اين تاريخ ، روابط بين دو کشور پس از گردن زدن يک خدمتکار اندونزيايي به سبب قتل کارفرماي خود از دوره اي از تنش عبور کرده بود.

اندونزي در آن هنگام تصميم گرفته بود اعزام خدمتکاران را به عربستان سعودي متوقف کند.

25 فروردین 1394