h گزارش تصویری سخنرانی سعید جلیلی در دانشگاه آزاد ارومیه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

گزارش تصویری سخنرانی سعید جلیلی در دانشگاه آزاد ارومیه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,گزارش تصویری سخنرانی سعید جلیلی در دانشگاه آزاد ارومیه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,گزارش تصویری سخنرانی سعید جلیلی در دانشگاه آزاد ارومیه

گزارش تصویری سخنرانی سعید جلیلی در دانشگاه آزاد ارومیه

گزارش تصویری سخنرانی سعید جلیلی در دانشگاه آزاد ارومیه

سعید جلیلی پيش از ظهر امروز با حضور در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اروميه با دانشجویان گفت و گو کرد./اروم نیوز

جلیلی‌در‌ارومیه (1) جلیلی‌در‌ارومیه (2) جلیلی‌در‌ارومیه (3) جلیلی‌در‌ارومیه (4) جلیلی‌در‌ارومیه (5) جلیلی‌در‌ارومیه (6) جلیلی‌در‌ارومیه (7) جلیلی‌در‌ارومیه (8) جلیلی‌در‌ارومیه (9) جلیلی‌در‌ارومیه (10) جلیلی‌در‌ارومیه (11) جلیلی‌در‌ارومیه (12) جلیلی‌در‌ارومیه (13) جلیلی‌در‌ارومیه (14)

 
25 فروردین 1394