h ایران سومین کشور کوچک سازمسکن دنیا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ایران سومین کشور کوچک سازمسکن دنیا,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ایران سومین کشور کوچک سازمسکن دنیا,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ایران سومین کشور کوچک سازمسکن دنیا

ایران سومین کشور کوچک سازمسکن دنیا

حامد مظاهریان با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که روند کاهش متراژ ساختمان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد تا به 90 متر برسد گفت:پیش بینی می شود کاهش این عدد تا 80 متر در واحدهای روستایی که فعلاً حدود 90 متر است ادامه یابد. *هزینه ساخت با قیمت‌های جاری روز متری 900 هزار تومان برای مسکن شهری مظاهریان هزینه ساخت با قیمت‌های جاری روز را متری 900 هزار تومان برای مسکن شهری و 630 هزار تومان برای مسکن روستایی اعلام کرد. وی با اشاره به وضعیت و فضای کسب و کار در کشور گفت: برای رونق و بهبود اقتصاد کشور و به تبع آن بازار مسکن باید بهبود فضای کسب و کار در کشور در اولویت قرار گیرد.
25 فروردین 1394