h رانندگی با رسید آموزشگاه رانندگی ممنوع - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رانندگی با رسید آموزشگاه رانندگی ممنوع,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رانندگی با رسید آموزشگاه رانندگی ممنوع,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رانندگی با رسید آموزشگاه رانندگی ممنوع

رانندگی با رسید آموزشگاه رانندگی ممنوع

افرادی که در آزمون دریافت گواهینامه قبول شده اند؛ به هیچ وجه مجاز به رانندگی با رسیدی که از آموزشگاه گرفته اند، نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری پلیس راهور، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا گفت: افرادی که در آزمون دریافت گواهینامه قبول شده اند و قرار است نخستین بار گواهینامه بگیرند به هیچ وجه مجاز به رانندگی با رسیدی که از آموزشگاه گرفته اند، نیستند.
سرهنگ هویدا تزار افزود: این افراد از تاریخ صدور گواهینامه، اجازه رانندگی دارند، در غیر این صورت اگر به هر نحوی تصادف کنند همانند رانندگان بدون گواهینامه شناخته شده و به آنان خسارتی از سوی بیمه پرداخت نمی شود.
وی گفت: افرادی که گواهینامه خود را تبدیل یا تعویض کرده و درخواست گواهینامه المثنی دارند با برگه صادره پلیس + ۱۰ مجاز به رانندگی در مدت اعتبار درج شده در آن برگه هستند و مانند افراد فاقد گواهینامه شناخته نمی شوند.
22 فروردین 1394