h مسیر خیلی خطرناک به سمت مدرسه +عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مسیر خیلی خطرناک به سمت مدرسه +عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مسیر خیلی خطرناک به سمت مدرسه +عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مسیر خیلی خطرناک به سمت مدرسه +عکس

مسیر خیلی خطرناک به سمت مدرسه +عکس

مسیر خیلی خطرناک به سمت مدرسه +عکس
در یکی از روستاهای جزیره جاوای اندونزی کودکان برای رفتنن به مدرسه باید از این مسیر دشوار و خطرناک عبور کنند.
دانش آموزان برای رفتن به مدرسه هر روز باید از پلی چوبی عبور کنند که عرض آن فقط 30 سانتی متر است و در ارتفاع 30 متری از روی سطح زمین قرار دارد.آنها با اینکه می‌دانند این مسیر تلفات جانی بسیاری تا به حال داشته،اما چاره ای جز تردد از آن را ندارند.
عکس/ مسیر خطرناک مدرسه
عکس/ مسیر خطرناک مدرسه
عکس/ مسیر خطرناک مدرسه
عکس/ مسیر خطرناک مدرسه
عکس/ مسیر خطرناک مدرسه
عکس/ مسیر خطرناک مدرسه
عکس/ مسیر خطرناک مدرسه
عکس/ مسیر خطرناک مدرسه
عکس/ مسیر خطرناک مدرسه
17 فروردین 1394