h مسلمانان آمریکا مقابل اداره زندان‌های فدرال تجمع کردند+عکس‬ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مسلمانان آمریکا مقابل اداره زندان‌های فدرال تجمع کردند+عکس‬,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مسلمانان آمریکا مقابل اداره زندان‌های فدرال تجمع کردند+عکس‬,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مسلمانان آمریکا مقابل اداره زندان‌های فدرال تجمع کردند+عکس‬

مسلمانان آمریکا مقابل اداره زندان‌های فدرال تجمع کردند+عکس‬

مسلمانان آمریکا مقابل اداره زندان‌های فدرال تجمع کردند+عکس‬

شماری از مسلمانان آمریکا با تجمع در مقابل زندانهای فدرال آمیرکا در واشنگتن، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

مسلمانان آمریکا روز گذشته با تجمع مقابل زندانهای فدرال آمریکا در واشنگتن خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.مسلمانان آمریکا پارچه نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «عافیه صدیقی» را آزاد کنید.این تجمع به دعوت سازمان صلح از طریق عدالت در مقابل زندانهای فدرال آمریکا برگزار شد.

12 فروردین 1394