h پیش بینی آب و هوا در سینزده بدر امسال (1394) - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پیش بینی آب و هوا در سینزده بدر امسال (1394),ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پیش بینی آب و هوا در سینزده بدر امسال (1394),مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پیش بینی آب و هوا در سینزده بدر امسال (1394)

پیش بینی آب و هوا در سینزده بدر امسال (1394)

پیش بینی آب و هوا در سینزده بدر امسال (1394)

بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی با نزدیک شدن سامانه بارشی در روز پنجشنبه ۱۳فروردین رگبار باران در شهرهای شمالی کشور پابرجا خواهد بود.

وضعیت هوای استان های کشور از روز پنجشنبه را به شرح زیر می باشد :

10 فروردین 1394