h رونمایی از دوچرخه خانوادگی +تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رونمایی از دوچرخه خانوادگی +تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رونمایی از دوچرخه خانوادگی +تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رونمایی از دوچرخه خانوادگی +تصاویر

رونمایی از دوچرخه خانوادگی +تصاویر

رونمایی از دوچرخه خانوادگی +تصاویر
همرکاب وسیله نقلیه چهار چرخ با ظرفیت چهار نفر است که سرنشینان آن با رکاب زدن انرژی خود را بوسیله زنجیرچرخ به محورهای این وسیله نقیله منتقل و باعث حرکت آن می شوند. 40 شهروند اصفهانی عصر چهارشنبه با 10 دستگاه همرکاب حرکت خود را از هیات دوچرخه سواری این شهر آغاز و همرکاب ها را برای استفاده مردم و مسافران نوروزی به پارک ساحلی ناژوان که در کنار زاینده رود قرار دارد، منتقل کردند.
28 اسفند 1393