h تهدید و شکایت از یک سایت ارزشی به جای پاسخ منطقی و مستدل - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تهدید و شکایت از یک سایت ارزشی به جای پاسخ منطقی و مستدل,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تهدید و شکایت از یک سایت ارزشی به جای پاسخ منطقی و مستدل,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تهدید و شکایت از یک سایت ارزشی به جای پاسخ منطقی و مستدل

تهدید و شکایت از یک سایت ارزشی به جای پاسخ منطقی و مستدل

کاشان حامی نوشت : با توجه به رسالت این پایگاه خبری که پل ارتباطی بین مردم و مسئولین بوده است و همواره سعی نموده در کنار اطلاع رسانی از اقدامات و عملکرد مسئولین ، گاهی دغدغه ها و پیشنهادات مردم را نیز به مسئولین و مدیران شهری انعکاس دهد.

مدتی قبل در یکی از مراکز دانشگاهی در اقدامی ناشیانه و شاید بتوان به جد گفت بی سابقه چند نفر از اساتید با صبغه مذهبی را گلچین و از این دستگاه دولتی اخراج کردند.

این اساتید پس از نا امید شدن از مسئولین دانشگاه دست به دامان رسانه ها شدند تا حرف دل آنها را به گوش مسئولان کلان شهر و کشور برسانند و از آنها مدد خواستند.

پس از این تظلم خواهی این اساتید و بعد از تذکر و عتاب حضرت آیت الله نمازی و دانشجویان مبنی بر به پایان دادن به تسویه حساب های سیاسی در این دستگاه، سایت کاشان حامی نیز در کنار رسانه های متعدد دیگر کشور از جمله خبرگزاری های مهر، فارس، دانا، دانشجویان، صاحب ، پرتال خبری کاشان و … اقدام به پوشش خبری اخراج اساتید دانشگاه نمود و تنها سایتی بود که نامی از دانشگاه و مسئولین مربوطه نبرده است.

اما مسئولین جدید این دانشگاه دولتی کاشان که از داعیه داران شعار تحمل منتقد و دانستن حق مردم بوده اند پس از اخراج اساتید؛ به جای پاسخ منطقی و مستدل در قبال این اقدام بی سابقه به رسانه ها و در جواب مستندات ارائه شده توسط اساتید مورد ظلم واقع شده, با نامه نگاری های متعدد به مسئولین اجرایی و قضایی شهر، به شدت در صدد بستن این پایگاه خبری و تهدید اعضای آن برآمده اند.

گفتنی است این سایت به خاطر رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای تاکنون هیچگونه نامی از دانشگاه مربوطه و مسئولین مذکور نبرده است.

12 اسفند 1393