h روحانی می داند كه رقيب جدی انتخاباتی اش احمدی نژاد است - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

روحانی می داند كه رقيب جدی انتخاباتی اش احمدی نژاد است,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,روحانی می داند كه رقيب جدی انتخاباتی اش احمدی نژاد است,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,روحانی می داند كه رقيب جدی انتخاباتی اش احمدی نژاد است

روحانی می داند كه رقيب جدی انتخاباتی اش احمدی نژاد است

روحانی می داند كه رقيب جدی انتخاباتی اش احمدی نژاد است

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: اصولگرايان اگر به وحدت نرسند مجبور خواهند شد كه از احمدي نژاد حمايت كنند. به خاطر داريم كه به دليل عدم ائتلاف سراسري در انتخابات يازدهم رياست جمهوري هيچ كدام از كانديداهاي نزديك به طيف اصولگرايي نتوانستند راي بياورند. پس عدم ائتلاف زمينه را براي حمايت از احمدي نژاد فراهم مي كند.

اينها بخشي از تحليل احمد بخشايش، نماينده مردم اردستان و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ارتباط با تحركات سياسي احمدي نژاد در عرصه سياست كشور است. سفر محمود احمدي نژاد به تركيه در چند روز اخير بازتاب گسترده اي در رسانه هاي داخلي و خارجي داشته است. احمدي نژاد به دعوت فاتح اربكان پسر نجم الدين اربكان، براي شركت در مراسم هفتمين سالگرد درگذشت نخست وزير سابق تركيه در راس هياتي به اين كشور سفر كرده است. بسياري اين روزها اين سوال را مطرح مي كنند كه آيا احمدي نژاد باز هم رئيس جمهور ايران مي شود؟ در گفتگو با احمد بخشايش زمينه حضور رئيس جمهور سابق ايران در عرصه سياست را بررسي كرديم.
آقاي بخشايش ارزيابي شما از سفر محمود احمدي نژاد به تركيه چيست؟ و اصولا چرا اين سفر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است؟ احمدي نژاد شخصيتي است كه علاوه بر اينكه دو دوره بر مسند رياست جمهوري ايران تكيه زده است، همواره به دليل نگرش هاي ويژه اي كه نسبت به مسائل مختلف بين المللي داشته مورد توجه قرار مي گيرد و رسانه هاي خارجي نيز به همين دليل اين سفر را پوشش داده اند. اما به غير از رسانه هاي خارجي، اين سفر در داخل هم بازتاب و واكنش هاي متفاوتي در پي داشته است. من معتقدم اين بازتاب بيشتر از جانب طيف هاي نزديك به دولت صورت گرفته است و آن هم به اين دليل است كه آنها احمدي نژاد را رقيب اصلي خود در انتخابات آينده رياست جمهوري مي دانند. يعني معتقديد كه احمدي نژاد مجددا به صحنه رقابت سياسي بر مي گردد؟ قطعا در صورت تاييد شوراي نگهبان، وي به عرصه سياست باز مي گردد و رقيب جدي روحاني خواهد بود. همين سفر تركيه هم به نوعي مي تواند يك بعد ايدئولوژيك داشته باشد زيرا به دعوت چهره هاي سياسي اين كشور صورت گرفته است. تحليل شما از حركت دولت و شخص آقاي روحاني در مقابل اين رقيب انتخاباتي چيست؟ من فكر مي كنم كه دولت و جريان هاي نزديك به اعتدالگرايي به دليل قدرتي كه اكنون در دست دارند از طريق حل مسائل و مشكلات اقتصادي و بازگشت آرامش نسبي در جامعه تاكنون چند قدمي از رقيب جلوتر هستند اما انتقادي كه مي توانم به بدنه دولت وارد كنم اين نكته است كه در نقد دولت گذشته وارد افراط گرايي و گاهي سياه نمايي هاي بيش از اندازه نشوند. همين چند روز قبل آقاي روحاني تورم بهمن ماه را صفر درصد اعلام كرد آيا مردم مي توانند اين حرف رئيس جمهورشان را بپذيرند؟ حال اگر در نظر بگيريم كه احمدي نژاد قصد دارد به عرصه سياست بازگردد و دوباره به رياست جمهوري يا انتخابات مجلس فكر كند چقدر از حمايت جناح اصولگرا برخوردار مي شود؟ در حال حاضر چهره هاي مطرح اصولگرايي از منتقدين وي محسوب مي شوند. احمدي نژاد به انتخابات مجلس نمي انديشد. او خود را براي رقابت بزرگتري در سطح انتخابات رياست جمهوري آماده مي كند. اصولگرايان اگر به وحدت نرسند مجبور خواهند شد كه از احمدي نژاد حمايت كنند. به خاطر داريم كه به دليل عدم ائتلاف سراسري در انتخابات يازدهم رياست جمهوري هيچ كدام از كانديداهاي نزديك به طيف اصولگرايي نتوانستند راي بياورند. پس عدم ائتلاف زمينه را براي حمايت از احمدي نژاد فراهم مي كند. در ميان اصولگرايان، جبهه پايداري كه اكنون لوكوموتيوران اين جريان است از آقاي احمدي نژاد حمايت مي كنند. اصولگرايان بايد بدانند كه جامعه به دنبال حرف نو و چهره هايي است كه بتواند زبان مردم جامعه باشد. فكر مي كنيد نزديكان دولت كنوني براي رقابت با اين رقيب احتمالي از چه شيوه اي استفاده خواهند كرد؟ اگر دولت آقاي روحاني بتواند آرامش و رفاه نسبي براي مردم فراهم كند و فضاي نشاط در جامعه ايجاد كند به اعتقاد من مي تواند رقيب را شكست دهد. اما باز هم تاكيد مي كنم كه در عرصه رقابت هاي سياسي نبايد همه عملكرد يك دولت را سياه يا سفيد مطلق نشان دهيم. رقابت سياسي نبايد به يك جنگ و نزاع داخلي تبديل شود. روحاني به خوبي درك كرده است كه احمدي نژاد رقيبي سرسخت و آب ديده در كارزار انتخابات آينده است و قطعا براي پيروزي مبارزه خواهد كرد. معناي انتخابات هم همين است. شما به تاييد صلاحيت آقاي احمدي نژاد از سوي شوراي نگهبان اشاره كرديد يعني معتقديد كه ممكن است از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شود؟ من نمي توانم پيشگويي كنم و تنها احتمالات را در نظر مي گيرم. فكر مي كنيد كه احمدي نژاد در ميان مردم يا همان پايگاه هاي اجتماعي چقدر شانس موفقيت دارد؟ احمدي نژاد همواره در ميان مردم شهرستان ها و روستاها طرفداران خاص خود را داشته و خواهد داشت و اين هم به دليل نوع نگاه و رفتارهاي خاصي است كه شايد وي را متمايز از ساير روساي جمهور ما مي كند. دولت يازدهم هم به اين مسئله آگاه است و اگر در اين بازي سياسي بد بازي كند مي توان گفت عرصه را به رقيب واگذار خواهد كرد. احمدي نژاد در ۸ سال رياست جمهوري اش به روستاها و شهرستان هاي كوچك خدمات زيادي كرد. البته اگر به دوره هاي مختلف انتخابات نگاه كنيم مي بينيم كه مردم به روساي جمهوري كه زماني بر اين كرسي نشسته اند اقبال چنداني نشان نمي دهند و شايد به دنبال چهره هاي جديد هستند. دولت نهم و دهم درگير حواشي شد كه آثار آن تاكنون نيز ادامه دارد مثل محكوميت آقاي رحيمي كه روزي معاون اول رئيس جمهور بود. چقدر اين حواشي مي تواند بر رقابت سياسي جريان نزديك به احمدي نژاد اثرگذار باشد؟ بايد در نظر داشت كه اختلاس و حاشيه هاي مختلف براي همه دولت ها ممكن است اتفاق بيافتد اما پشت سر گذاشتن آن و تنوير افكار عمومي در حل كردن اين مسائل بسيار حائز اهميت است. در جريان آقاي رحيمي كه اشاره كرديد به نظر من نامه هايي كه ميان آقايان احمدي نژاد و رحيمي رد و بدل شد تنها توجيه بود و نتوانست به روشن شدن افكار عمومي كمك كند. احمدي نژاد براي پيروزي دوباره در انتخابات نيازمند برخورد صريح تر با مردم است. نكته مهم ديگري كه نظام از آن لطمه مي خورد اتهام زني مداوم به مسئولين كشور است كه نبايد به عادت در ميان ما تبديل شود بايد حرف هاي ما و اتهاماتمان با سند و مدرك قاطع باشد. در مقابل، پايگاه اجتماعي دولت را در اين زمان نزديك به دو سال چطور ارزيابي مي كنيد؟ دولت يازدهم و شخص آقاي روحاني در ميان طبقات مختلف اجتماعي حاميان جدي دارد و عملكرد دولت در زمينه سياست خارجي، فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد نوعي نشاط در جامعه مثبت بوده است. به عنوان مثال در بودجه سال ۹۴ توجه بسيار ويژه اي به عمران و آبادي كشور داشته است كه به نظر من مي تواند براي كشور سودمند باشد./ایمنا

10 اسفند 1393