h شبهای پرتغالی شب عید/گزارش تصویری - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

شبهای پرتغالی شب عید/گزارش تصویری,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,شبهای پرتغالی شب عید/گزارش تصویری,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,شبهای پرتغالی شب عید/گزارش تصویری

شبهای پرتغالی شب عید/گزارش تصویری

شبهای پرتغالی شب عید/گزارش تصویری ذخیره سازی پرتقال شب عید در شهرک صنعتی شمس آباد آغاز شده است.

n2845525-4241154 n2845525-4241155 n2845525-4241156 n2845525-4241157 n2845525-4241158 n2845525-4241159 n2845525-4241160 n2845525-4241161 n2845525-4241162 n2845525-4241163 n2845525-4241164 n2845525-4241165 n2845525-4241166 n2845525-4241167 n2845525-4241168 n2845525-4241169 n2845525-4241170 n2845525-4241171 n2845525-4241172 n2845525-4241173 n2845525-4241174 n2845525-4241175 n2845525-4241176 n2845525-4241177 n2845525-4241178 n2845525-4241179 n2845525-4241180 n2845525-4241181 n2845525-4241182 n2845525-4241183 n2845525-4241184 n2845525-4241185 n2845525-4241186 n2845525-4241187

10 اسفند 1393