h جنین در جنین اتفاقی عجیب در هنگ کنگ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

جنین در جنین اتفاقی عجیب در هنگ کنگ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,جنین در جنین اتفاقی عجیب در هنگ کنگ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,جنین در جنین اتفاقی عجیب در هنگ کنگ

جنین در جنین اتفاقی عجیب در هنگ کنگ

به نظر می‌رسد که این نوزاد تقریبا چهار کیلوگرمی دارای عارضه نادری به نام"جنین در جنین" (fetus-in-fetu) باشد. این عارضه هنگامی رخ می‌دهد که یک جنین تا حدی رشد کرده در رحم درون بدن یک جنین با رشد طبیعی (جنین دوقلویش) تلفیق می‌شود. این عارضه به گفته پزشکانی که شرح حال این مورد را در این ماه در ژورنال پزشکی هنگ کنگ منتشر کرده‌اند، در هر ۵۰۰ هزار تولد در یک مورد رخ می‌دهد. این توده در میان کبد و کلیه چپ این دختر قرار داشت، و حاوی دو ساختار شبه‌جنینی تا حدی شکل گرفته بود، که یکی ۱۵ گرم و دیگری ۱۰ گرم وزن داشت. بر اساس مقاله منتشرشده هر کدام از این ساختارها شامل یک ستون فقرات، استخوان‌های دارای مغز استخوان، ماده مغذی «ابتدایی»، یک قفسه سینه و بند ناف بودند. نویسندگان مقاله می‌گویند این جنین‌های تاحدی شکل‌گرفته و نوزاد دختر DNA مشابهی داشتند، و بنابراین با این تصور رایج که مادر در ابتدا با سه‌قلوهای همسان باردار بوده است، تطبیق دارند، هر چند که پژوهشگران در این باره یقین ندارند. پزشکان با توجه به بخش‌‌های بدنی که درون این توده در بدن نوزاد دختر یافتند، تعیین کردند که جنین‌های دوقلوی جذب‌شده تا ۱۰ هفتگی رشد کرده‌اند و بعد رشدشان متوقف و درون بدن جنین سوم - که نوزاد دختر حاصل آن است- جذب شده‌اند. این پژوهشگران همچنین این نظر را مطرح کردند که این ساختارها ممکن است دوقلوهای همسان جذب‌شده نباشند، بلکه یک تراتوم، نوعی تومور حاوی انواع متفاوت بافت‌ها، باشند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
23 بهمن 1393