h اصلاح سربا پا +تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اصلاح سربا پا +تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اصلاح سربا پا +تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اصلاح سربا پا +تصاویر

اصلاح سربا پا +تصاویر

اصلاح سربا پا +تصاویر
زن 49 ساله چینی به نام بای آیسایان کنترل دست هایش را از دوران کودکی از دست داده است و یاد گرفته که از پاهایش استفاده کند. مهارت او به حدی رسیده که با پاهایش سر همسرش را نیز اصلاح میکند.
20 بهمن 1393