h حضور چهره های مشهور در تبلیغات داخلی مجاز شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حضور چهره های مشهور در تبلیغات داخلی مجاز شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حضور چهره های مشهور در تبلیغات داخلی مجاز شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حضور چهره های مشهور در تبلیغات داخلی مجاز شد

حضور چهره های مشهور در تبلیغات داخلی مجاز شد

حضور چهره های هنری و ورزشی با تغییر و بازنگری ضوابط مربوط به تبلیغات در تبلیغ صنایع و تولیدات داخلی، مجاز شد. معاون مطبوعاتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درمصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: پیشتر حضور چهره های ورزشی و هنری در انواع تبلیغات، ممنوع بود؛ به تازگی این ضوابط بازنگری و حضور این چهره ها در تبلیغ صنایع و تولیدات داخلی، مجاز شد تا با استفاده از این ظرفیت به توسعة بازار این صنایع کمک شود. حسین انتظامی افزود: دیگر ضوابط ازجمله معارض نبودن با فرهنگ اسلامی و ایرانی برای همه نوع تبلیغات و از جمله این نوع تبلیغات، اعمال و همچنین بر آن نظارت خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: همچنین در ضوابط جدید و با توجه به ضرورت رعایت حقوق کودکان، از این نوع تبلیغات برای محصولاتی که مصرف کننده آن عمدتاً کودکان هستند نمی توان استفاده کرد.
9 بهمن 1393