h 6شبکه رادیویی حذف شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

6شبکه رادیویی حذف شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,6شبکه رادیویی حذف شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,6شبکه رادیویی حذف شد

6شبکه رادیویی حذف شد

با روی کار آمدن «نسرین آبروانی» در سمت معاونت صدا، تغییر و تحول در شبکه های رادیویی آغاز شد و در مدت کوتاهی شبکه های رادیویی دانش، ایران صدا، گلچین، کتاب، نوا و صدای آشنا با 3 کانال آسیا، اروپا و امریکا حذف شد. همچنین رادیو گفت و گو که به تازگی مهدی کوچک زاده به سمت مدیریت آن انتخاب شده؛ به زیر مجموعه و کانال رادیو اقتصاد با مدیریت اکبر رضایی تبدیل شد. در حال حاضر شبکه های سلامت، ورزش، ایران، جوان، پیام، آوا،تهران و نمایش در حال فعالیت هستند و هنوز تکلیف رادیوهای صبا، خانواده و فصلی مشخص نیست. این تغییرات درحالی روی می دهد که تکلیف نیروهای مازاد رادیو مشخص نشده و به نظر می رسد همه کارکنان مازاد جز کارمندان رسمی سازمان مجبور به ترک صداوسیما هستند.
2 بهمن 1393