h مرد زشتی که به 102 دختر تجاوز کرد!/عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مرد زشتی که به 102 دختر تجاوز کرد!/عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مرد زشتی که به 102 دختر تجاوز کرد!/عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مرد زشتی که به 102 دختر تجاوز کرد!/عکس

مرد زشتی که به 102 دختر تجاوز کرد!/عکس

مرد زشتی که به 102 دختر تجاوز کرد!/عکس

يک دزد معتاد انگليسي در حالي که روي مبل خانه اي بعد از شکستن در آن خانه در نيمه شب، به خواب رفته بود، توسط پليس دستگير شد. به گزارش پليس استافوردشير انگليس، اسکات تينسلي که در پرونده هاي پليس يک دزد و متخلف سابقه دار است، در نيمه هاي شب وقتي که احساس گرسنگي مي کند در يک خانه را مي شکند، وارد خانه شده و گاز را براي پختن غذايي روشن مي کند اما به دليل اينکه بسيار در مصرف مواد مخدر زياده روي کرده بود، قبل از سرقت و خوردن هر گونه غذايي، روي مبل خانه به خواب مي رود.

صبح روز بعد زماني که صاحبخانه حيرت زده او را روي مبل خانه اش مي بيند فورا با پليس تماس مي گيرد. اين مجرم 38 ساله که دزد و متجاوزي سابقه دار است، در پرونده هاي پليس متهم به 102 مورد تجاوز جنسي به دختران جوان و 41 مورد سرقت است. او هفته گذشته براي آخرين تجاوزش که محکوميت آن به مدت 40 ماه بود، از زندان آزاد شده بود. مامور پليس «نيگل دالي» گفت: او آنقدر گيج و تحت تاثير مواد مخدر بود که قبل از هرگونه دزدي روي مبل آن خانه به خواب رفته بود. او نيمه هاي شب به حريم شخصي خانواده اي با فرزنداني کوچک وارد شده بود. او در حالت گيجي خيلي راحت در خانه اي را شکسته و قصد داشت تا براي خودش غذايي درست کند! وي افزود: او همچنين در طول اقامت خود در آن خانه، چندين سرنگ تزريق مواد را نيز در اطراف خانه رها کرده بود و اين در حالي است که احتمال دسترسي کودکان خردسال خانه به اين سرنگها تاثير بسيار بدي روي آينده آنها دارد.

والدين اين کودکان از اين اتفاق بسيار ناراحت هستند و خواستار محاکمه اين مجرم به دليل تجاوز به حريم شخصي شان و نا امني بوجود امده هستند. اين مجرم بايد در دادگاه محاکمه شود و حکم او بايد حداقل 10 سال زندان باشد چرا که او فردي بسيار خطرناک است. با اين حال، دادگاه انگليس اين مجرم را پس از محاکمه با اين توجيه که او در لحظه دستگيري، سرقتي را انجام نداده و چيزي از خانه مذکور بيرون نبرده بود، از اتهامات وارده، تبرئه کرد و او بار ديگر آزاد شد./باشگاه خبرنگاران

2 بهمن 1393